Servicii oferite

SERVICIILE NOASTRE

Servicii oferite

Proiectare construcții civile

 case, cămine culturale, centre de zi, centre tip after-school, dispensare, școli

Proiectare construcții industriale și agricole

stație betoane, silozuri depozitare cereale

Proiectare construcții drumuri și poduri

drumuri comunale, drumuri județene, poduri

Proiectare infrastructură de apă-canal

alimentare cu apă, canalizare

Întocmire studii teren

documentații cadastrale, studii topografice, studii geotehnice, studii hidrologice, expertize tehnice pentru construcții civile, expertize tehnice pentru drumuri si poduri

Prestare servicii de cadastru si topografie

lucrări de cadastru și intabulare pentru apartamente, terenuri intravilane și extravilane; dezmembrări, parcelari și/sau lotizări de terenuri; comasări și/sau alipiri de terenuri sau parcele; realizare planuri topografice de situație în format analogic și digital; ridicări topografice necesare în cadrul proiectelor diverselor investiții, trasări construcții, cote, limite de proprietate

Vrei o ofertă de preț?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.